Θέματα<<πίσω

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε τον οφθαλμίατρο σας.

Κάθε πιθανή ενόχληση στα μάτια σας ή αλλαγή στην όραση σας θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Μερικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Δυσκολία στην προσαρμογή σε σκοτεινούς χώρους
 • Δυσκολία στην εστίαση σε κοντινά ή μακρινά αντικείμενα
 • Τρεμοπαίξιμο ή κλείσιμο των βλεφάρων εξαιτίας υπερβολικής ευαισθησίας στο φως
 • Αλλαγή στο χρώμα της ίριδας
 • Πρησμένα βλέφαρα
 • Διπλή όραση
 • Μαύρες κιλίδες στο κέντρο του οπτικού πεδίου
 • Γραμμές ή γωνίες που εμφανίζονται παραμορφωμένες ή καμπυλωμένες
 • Υπερβολική δακρύρροια ή «υγρά μάτια»
 • Ξηροφθαλμία που συνοδεύεται από κνησμό ή κάψιμο στα μάτια

Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να αποτελέσουν σοβαρά προβλήματα για τα μάτια σας και απαιτείται άμεσα ιατρική συμβουλή

 • Αιφνίδια απώλεια όρασης στο ένα μάτι
 • Αιφνίδια ασαφή και θολή όραση
 • Λάμψεις ή σκοτεινές κηλίδες
 • Φωτοστέφανα γύρω από το φως
 • Απώλεια περιφερικής όρασης
 • Οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος