Θέματα<<πίσω

Παθήσεις Ματιών

Η μυωπία είναι και η πιο συχνή ασθένεια του ματιού στον δυτικό κόσμο. Περίπου το 25% πάσχει από αυτήν. Ο ασθενής δεν διακρίνει καλά τα μακρινά αντικείμενα, ενώ βλέπει καλά τα κοντινά. Το αντικείμενο που βλέπουμε εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή δημιουργόντας μια όχι καθαρή εικόνα. Η μυωπία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσθιοπισθίου άξονα του οφθαλμικού βολβού ή την μεγαλύτερη από το φυσιολογικό, κυρτότητα του κερατοειδούς.

Στον αστιγματισμό, μια άλλη συχνή διαθλαστική ανωμαλία, το οπτικό σύστημα του ματιού δίνει είδωλο διαφορετικής ποιότητας στους διάφορους άξονες του. Με αποτέλεσμα, ο ασθενής να βλέπει τα είδωλα με ασάφεια και να μην διακρίνει καλά τα όρια τους. Η πάθηση αυτή οφείλεται στην αλλοίωση της κυρτότητας του κερατοειδούς ο οποίος σε φυσιολογικές συνθήκες έχει σφαιρική φόρμα. Στον αστιγματισμό όμως έχει φόρμα ελλειψοειδή, μοιάζει με αυγό, είναι δηλαδή πιο κυρτή σε ορισμένα σημεία απ' ότι σε άλλα. Έτσι, τα αντικείμενα προβάλλονται ανομοιογενώς στον αμφιβληστροειδή. Μπορεί δηλαδή στον κάθετο άξονα ένα αντικείμενο να διακρίνεται καλά και στον οριζόντιο όχι ή αντίστροφα.

Στην υπερμετρωπία, οι ακτίνες φωτός που προέρχονται από το είδωλο δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή, αλλά σε ένα επίπεδο που βρίσκεται πίσω απ' αυτόν. Με αποτέλεσμα, ο ασθενής να μην βλέπει καλά τα μακρινά (ή και τα κοντινά) αντικείμενα. Βάζοντας όμως σε λειτουργία τον μηχανισμό της προσαρμοστικότητας του ματιού, (τον φυσιολογικό εκείνο μηχανισμό που του επιτρέπει να εστιάζει) μπορεί να διακρίνει το είδωλο - όσο πιο νέος είναι και όσο πιο ελαφρύ είναι το πρόβλημα. Οφείλεται στο μικρότερο προσθιοπίσθιο άξονα του ματιού ή στην ελαττωμένη κυρτότητα του κερατοειδούς σε σχέση πάντα με το φυσιολογικό.